Tłumaczenia przysięgłe

Oferujemy tłumaczenia przysiegłe dokumentów urzędowych z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski. W Polsce wymagane jest tłumaczenie przysiegłe dokumentów opatrzone pieczęcia tłumacza przysięgłego natomiast w Wielkiej Brytanii jest wymagane tłumaczenie certyfikowane.
sfdfdsfdsfdsf
Przykłady dokumentów‎, które wymagają tłumaczenia przysięgłego: dyplomy, świadectwa szkolne, zaświadczenia, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, orzeczenia sądu i inne.
dfdfdfdf
Jedna strona tlumaczenia to 1125 znakow ze spacjami. Oryginał dokumentu można zeskanować i przeslać emailem następnie należy dokonać przelewu na nasze konto.
Ponadto należy również podać adres pocztowy do wysyłki oryginałów tłumaczenia.
dfdfdfd
Tłumaczenia wysyłane sa pocztą na adres zamieszkania klienta. Dodatkowo skany tłumaczenia sa wysyłane na adres email.
Termin wykonania zależy od ilości stron dokumentu do tłumaczenia. Standardowo jest to od 2-5 dni roboczych.
dfdfdfd
Zapraszamy!

CONTACT US

[formidable id=5]